Skip to main content
Proses Pendirian Perkumpulan

Proses Pendirian Perkumpulan

Proses Pendirian Perkumpulan Syarat Mendirikan Paguyuban Buat sebuah perkumpulan memiliki statusi berbadan hukum, mesti memperoleh pengesahan dari pejabat negara yang mempunyai kewenangan terlebih dahulu. Sekarang, untuk pengesahan suatu perkumpulan menjadi badan hukum kewenangannya dimiliki oleh Menteri Hukum dan HAM. Sesudah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM, selanjutnya dilakukan proses pengumuman didalam BNRI(Berita Negara Republik Indonesia). prosedur pembuatan badan usaha
Akta Notaris ; Syarat Prosedur Pembuatan dan Pengertiannya

Akta Notaris ; Syarat Prosedur Pembuatan dan Pengertiannya

    Pengertian Akta Notaris Akta notaris adalah : akta (surat/dokumen autentik) yang dikeluarkan oleh Notaris berdasarkan Pasal 1870 KUHPer dan Pasal 165 HIR (Herzien Inlandsch Reglement). akta yang dibuat notaris menjadi alat bukti yang autentik dalam setiap perbuatan hukum (salah satunya bukti kepemilikan). akta yang dibuat notaris ini memiliki kekuatan hukum yang jelas karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau