Skip to main content
Proses Pendirian Perkumpulan

Proses Pendirian Perkumpulan

Proses Pendirian Perkumpulan Syarat Mendirikan Paguyuban Buat sebuah perkumpulan memiliki statusi berbadan hukum, mesti memperoleh pengesahan dari pejabat negara yang mempunyai kewenangan terlebih dahulu. Sekarang, untuk pengesahan suatu perkumpulan menjadi badan hukum kewenangannya dimiliki oleh Menteri Hukum dan HAM. Sesudah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM, selanjutnya dilakukan proses pengumuman didalam BNRI(Berita Negara Republik Indonesia). prosedur pembuatan badan usaha
Prosedur Pendirian PT Sampai Berbadan Hukum

Prosedur Pendirian PT Sampai Berbadan Hukum

Prosedur Pendirian PT Sampai Berbadan Hukum Pendirian PT mesti menggunakan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris  yang mana dalam akta pendirian itu memuat mengenai: nama PT, modal dasar, maksud dan tujuan usaha, domisili, dan hal lainnya. Langkah langkah mendirikan perseroan terbatas? Selanjutnya Akta Notaris pendirian PT tersebut wajib disahkan oleh Menteri Hukum &HAM dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut : -Tidak boleh bertentangan